You are currently viewing Pierwsza wizyta w kancelarii radcy prawnego – czy trzeba się do niej przygotować?

Pierwsza wizyta w kancelarii radcy prawnego – czy trzeba się do niej przygotować?

Wiele osób obawia się pierwszej wizyty w kancelarii radcy prawnego, jak się jednak okazuje, obawy te są zupełnie nieuzasadnione. Czy i jakie przygotowania należy poczynić, aby ułatwić spotkanie nie tylko sobie, ale przede wszystkim radcy prawnemu?

Dlaczego należy korzystać z pomocy specjalisty?

Samo zdecydowanie się na skorzystanie z pomocy prawnej jest istotnym krokiem, bowiem korzystanie z „mecenasa Google” czy porad znajomych może nawet nam zaszkodzić. Tylko prawnik będzie potrafił prawidłowo ocenić daną sprawę, a także zauważyć niuanse, które często mogą mieć kluczowy wpływ na jej przebieg.

Zgromadź niezbędną dokumentację dotyczącą sprawy

Najważniejszym krokiem – oczywiście poza wyborem dobrej kancelarii – jest skompletowanie dokumentacji odnoszącej się do danej sprawy. Jeśli tego nie zrobimy, prawnik nie będzie w stanie udzielić kompletnej porady, a nawet może być ona nieprawidłowa lub pomijać pewne istotne aspekty. Duże znaczenie ma także to, aby były to oryginały dokumentów, dzięki czemu zostanie oceniona ich wiarygodność oraz poprawność. Aby upewnić się, że żadnego z nich nie pominęliśmy, najlepiej zgromadzić je na kilka dni przed spotkaniem, nie tuż przed nim.

Określ chronologiczny przebieg sprawy z którą się zwracasz

Nie tylko w złożonych zagadnieniach, dla radcy prawnego istotna może być wiedza odnośnie tego, jak przebiegała dana sprawa pod względem chronologicznym. Powinniśmy określić to jeszcze przed spotkaniem tak, aby kwestii tych nie rozstrzygać w samej kancelarii, bowiem podczas spotkania mogą umknąć nam pewne kluczowe niuanse. Czas jest również ważny z perspektywy klienta, bowiem w wielu sprawach nieuzasadnione przedłużanie może zadziałać na naszą niekorzyść i utrudnić radcy prawnemu wskazanie możliwych wariantów rozwiązania.

Jak widać przygotowanie się do pierwszej wizyty w kancelarii racy prawnego nie wymaga od klienta szeroko zakrojonych działań. Ważne jest przede wszystkim zgromadzenie dokumentów i przemyślenie, z czym dokładnie się zwracamy oraz czego oczekujemy. Resztę powinniśmy pozostawić specjalistom, którzy wesprą nas swoją wiedzą i kompetencjami w zakresie prawa.

Dodaj komentarz