You are currently viewing Kto to jest radca prawny i jakimi sprawami się zajmuje?

Kto to jest radca prawny i jakimi sprawami się zajmuje?

Radca prawny to profesja zaufania publicznego polegająca na udzielaniu pomocy prawnej, konsultacji i porad, sporządzaniu opinii, a także występowaniu przed urzędami jako pełnomocnik albo obrońca. Uznaje się go za zawód oddzielny względem zawodu adwokata, choć w praktyce ich kompetencje są tożsame, a różnią się przede wszystkim możliwością pozostawania w stosunku pracy (adwokat w przeciwieństwie do radcy prawnego nie ma takiej możliwości). W jakich dziedzinach prawa możemy liczyć na jego pomoc?

Usługi świadczone przez radców prawnych

Radca prawny może udzielać pomocy wszystkim podmiotom, czyli zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym oraz spółkom. Sam zakres tej pomocy bardzo się różni i zależy od oczekiwań klientów. Może obejmować takie dziedziny prawa jak prawo cywilne, administracyjne, podatkowe, karne, rodzinne, spadkowe, upadłościowe i nieruchomości, w pełnym ich spektrum.Radcy prawni zajmują się także obsługą przedsiębiorstw w zakresie windykacji należności, zawierania umów z kontrahentami, udzielania informacji odnośnie stosunków pracodawca-pracownik, a także regularnego doradztwa w dziedzinie kluczowych, bieżących działań firmy.  W przypadku osób fizycznych usługi mogą obejmować m.in. sprawy alimentacyjne, dziedziczenie majątku, regulowanie kontaktów z dziećmi, sprawy związane z władzą rodzicielską, rozwody (z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie) oraz separacje.

Etyka pracy radcy prawnego

Radca prawny jest zobowiązany do zachowania informacji uzyskanych od klientów w tajemnicy. Ma to implikacje praktyczne, bowiem w przypadku zeznawania przed sądem w roli świadka, może on odmówić udzielenia odpowiedzi, jeśli groziłoby to ujawnieniem tajemnicy zawodowej. Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem radcy prawnego jest unikanie sytuacji, które mogłyby grozić konfliktem interesów jego klientów.

Pomoc radcy prawnego jest nieoceniona dla firm jak i osób prywatnych, które mogą potrzebować zarówno regularnych, jak i okazjonalnych, fachowych konsultacji.

Dodaj komentarz