You are currently viewing Kto może podjąć się reprezentowania klienta kancelarii przed sądem?

Kto może podjąć się reprezentowania klienta kancelarii przed sądem?

Aplikanci, radcowie prawni i adwokaci to znane nam wszystkim profesje prawnicze. Pomiędzy nimi występują jednak subtelne różnice, m.in. co to tego, w jakich sprawach mogą reprezentować klientów przed sądem. Jak wygląda to w praktyce?

Aplikanci adwokaccy lub radcowscy

Aplikanci to prawnicy posiadający tytuł magistrów prawa, którzy zdali egzaminy w wybranym kierunku (na adwokata lub radcę prawnego). Aplikanci pierwszego roku mają możliwość reprezentowania klientów przed sądami rejonowymi po zaledwie półrocznej praktyce w zawodzie.Po półtora roku mogą natomiast reprezentować klientów przed różnymi sądami, poza Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym.

Radcy prawni

Choć obecnie status radcy prawnego równy jest statusowi adwokata, to pomiędzy tymi profesjami jeszcze kilka lat temu istniały zasadnicze różnice mające wpływ na to, w jakich przypadkach mogli oni reprezentować klientów. Główną różnicą pozostałą do dziś, jest możliwość ich zatrudnienia u przedsiębiorcy, przy czym adwokaci mogą prowadzić swoją działalność tylko w formie indywidualnej działalności gospodarczej, albo jako wspólnicy konkretnej spółki adwokackiej. Jeszcze do 1 lipca 2015, gdy w życie weszła zmiana w Kodeksie postępowania karnego, radcy prawni nie mogli również występować jako obrońcy w sprawach karnoskarbowych, jednak sytuacja ta uległa zmianie. Obecnie mają oni także możliwość bycia obrońcami w sprawach karnych, jeśli nie pozostają w stosunku pracy.

Adwokaci

Przed dniem 1 lipca 2015 roku adwokaci uznawani byli za najwyższą pod względem hierarchii profesję w obsłudze prawnej, mieli bowiem najszersze uprawnienia i mogli reprezentować swoich klientów bez ograniczeń. Uprawienia dla radców prawnych w zakresie obrony w procesach karnych wyrównały jednak ich kompetencje. Dlatego też to od klienta zależy, kto będzie reprezentował go w danej sprawie: adwokat czy radca prawny.

Jak widać różnice pomiędzy profesją adwokata i radcy prawnego w zakresie reprezentowania klientów są obecnie marginalne, największe zaś pozostają dla aspirujących do zawodu aplikantów.

Dodaj komentarz